Základní výuka plavání (malý bazén)

Kurz je určen především pro neplavce od 4 let, popřípadě pro malé děti, které se chtějí naučit základům plavání.
Kurz probíhá na malém bazénu s posuvným dnem.

Výuka probíhá 1-2x týdně a lekce trvá 45 minut.

Co nabízíme

Každá hodina začíná krátkou rozcvičkou. U nejmenších dětí začínáme základním seznámením s vodou, ponořením hlavy, udržením se na vodě (splýváním), získáváním citu ve vodě. U pokročilejších dětí se již snažíme zapojovat znakové a kraulové kopy s deskou, bez desky, poté začínáme zapojovat i paže. Lekce se snažíme doplnit o skoky do vody,

Není kladen důraz na výkonnost, naopak. Snažíme se v dětech rozvíjet radost z pohybu, cit pro vodu.

Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, vedlo by to ke špatnému návykům v návaznosti na další rozvoj dětí.

Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody, lovení puků a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. Jednou začas bývají společné hodiny, kdy uspořádáme pro děti štafety a společné hry.

Na Vánoce probíhá tradiční křest plavců vodníkem a lov kaprů.

Trenéři

Kurz vedou zkušené trenérky s trenérskou licencí Českého plaveckého svazu. Trenéři jsou z řad bývalých, plavců a k plavání mají dlouholetý vztah.

Úterý: Markéta Matulová, Justová Anna, Kristýna Podlucká
Čtvrtek: Jana Orlovská, Denisa Koppiová

Rozpis tréninků

Úterý: 17:00 - 17:45 (ZP1), 17:45-18:30 (ZP2)
Čtvrtek: 17:00 - 17:45 (ZP1), 17:45-18:30 (ZP2)

© Copyright 2013 Plavecký klub Kuřim

Created by Vones.org | Design by ŠM