Již více jak 40let plavání v Kuřimi

V roce 2021 uplynulo přesně 40 let, kdy se pevnou součástí kuřimského sportu stalo plavání. Od svých počátků se plavecký sport zařadil mezi nejpopulárnější sporty v Kuřimi. Ti co se zapříčinili o výstavbu bazénu v Kuřimi, společně se zakladately našeho klubu, si byli velmi dobře vědomi, že se jedná o sport, který je velmi prospěšný našemu zdraví . O tom, že výstavba bazénu v Kuřimi byl dobrý nápad, svědčí obrovský zájem o plavání, od nejmladších dětí, přes školní a závodní plavání, až po plavání seniorů, bazén doslova praskal ve švech. Jak by také ne, vždyť není příliš sportů, které prospívají zdraví, jak právě plavání.
Svůj lví podíl na popularitě plavání v Kuřimi a jeho okolí má také náš klub.

Pokusím se co nejvěrohodněji přiblížit, jak se vyvíjelo plavání, potažmo náš klub. Čtyřicet let existence Plaveckého klubu Kuřim je jistě dostatečným důvodem k tomu, abychom se ohlédli zpět a připomněli si dlouhou cestu, kterou náš klub uplaval. Nebyla to vždy cesta jednoduchá, od počáteční euforie, přes velké, sportovní úspěchy, přes existenční problémy, opět mezi přední, jihomoravské kluby. Díky pevným základům, které byly vybudovány v 80. letech, náš klub doslova přežil kritické období 90. let, aby se na začátku nového milénia opět vypracoval mezi kluby, které získávají vavříny na předních, plaveckých soutěží. S ohledem na bohatou historii klubu nejspíš nebudu stavu zmínit veškeré události, stejně tak nebudou uvedeny jména všech nadšenců, kteří se na chodu klubu podíleli. Alespoň touto cestou všem děkujeme, každý má svůj díl zásluh na tom, že klub dnes může slavit krásné kulatiny.

1981-1991 Z rybníku až k rekordům

Založení plaveckého oddílu TJ TOS Kuřim bylo schváleno na výroční konferenci 14.3.1981. U kolébky plaveckého sportu v Kuřimi stáli ing. Vladimír Pavlíček , František Zoufalý, manželé Parnicovi, Kolářiková, Homolková, Ing. Alexandra Smíšková,Marie Ficová, Štěpánek, Rousová, Meduna, Leicman, Dufková a další. Prvním předsedou plaveckého oddílu byl zvolen ing. Pavlíček. Do výkonného výboru byli také zvoleni Dufková (politická výchova), Homolková (hospodář), Leicman (člen výboru), ing. Smíšková Alexandra (metodik SZZBP) a Zoufalý František (vedoucí trenér).

Pod taktovkou vedoucího trenéra pana Zoufalého Františka se 1.4.1981 uskutečnil první trénink a to suchá příprava. Vždy v pondělí a čtvrtek se konaly tréninky na atletickém stadiónu a v prostorách ZŠ Jungmannova. Tréninků se účastnilo cca. 300 dětí.

8.6.1981 se konal první trénink ve vodě a to v rybníku v Moravských Knínicích, tréninku se zúčastnilo cca. 200 dětí. První tréninky byly vedeny formou her pro „seznámení se s vodou“. Zároveň proběhl výběr pokročilejších plavců, kteří následně reprezentovali oddíl na prvních závodech.

14.6.1981 se plavci TJ TOS Kuřim účastní prvních závodů, konajících se v Blučině. Jednalo se o Okresní přebory. Závodů se účastnili plavci také plavci z Blučiny a z Mokré-Horákov. I přes velmi malé množství tréninků ve vodě se našim plavcům podařilo vybojovat 3 zlaté medaile zásluhou Cibulkové Evy, Přikryla Jiřího a Koutného Pavla, všichni na 50 metrů prsa. Dále jsme získali 5 stříbrných kovů zásluhou Šťouračové Lenky, Raňanské Pavly, Havláta Dobroslava, Kočiho Martina (všichni na 50 metrů prsa) a Přikryla Jiřího na 50 metrů volný způsob, o 4 bronzové medaile se zasloužili Brázdová Lenka, Brázda Petr, Fikrová Ivana a Hledíková Jitka (všichni na 50 metrů prsa)

28.9.1981 zahájil plavecký oddíl tréninky v Blansku. Tréninky se konaly denně, vždy od 9:15 do 12:00. Výcvik byl určen pro děti od mateřských škol až po čtvrté třídy kuřimských základních škol (ZŠ Jungmannová a ZŠ Komenského).

4.10.1982 byl zahájen provoz plaveckého bazénu v Kuřimi . Činnost plaveckého oddílu je rozdělena do tří oblastí plavání, pro školky a školy, přípravu plaveckého potěru (tréninky 2 x týdně )a závodní plavání (tréninky 4x týdně ). S počtem 360 dětí jsme byli jednim, né-li největším sportovním oddílem v Kuřimi. Ve stejném roce 14.11. , oddíl pořádá první závody v domácím bazénu – Okresní přebor. Mimo domácích závodníků se zúčastnili plavci z Mokré-Horákov a Blučiny. Na závěr sezóny proběhl 1.ročník Vánočního kapra. Součásti akce byl rej masek, veselé vítání plaveckého potěru vodníkem , různé soutěže a vyvrcholením bylo lovení kaprů. Řadu z těchto akcí klub pořádá dodnes.

17.4.1983 kuřimští plavci získávají první úspěchy na krajském přeboru v Gottwaldově, Vyškově a v Blansku. Za zmínku stojí medailové umístění Barbory Šojatové, Marcely Hanákové, Libora Kříže a Petra Kočího. V létě 1983 zorganizoval plavecký oddíl sjezd řeky Lužnice. 4.2.1984 se v Kuřimi konal Přátelský přebor plavců z 6 oddílů (Tj Metra Blansko, Tj TOS Kuřim, Tj Lok. Č. Třebová, Tj Žďas Žďár, Tj Sp. Polička, Tj RH Žďár ). Výrazně na sebe upozorňují Jana Kolaříková (1976) a Radek Parnica (1977 ). Oba se ve svých disciplínách umísťují na předních příčkách. 2-3.6.1984 se účastní první kuřimská plavkyně Barbora Šojatová (1974 ) přeboru plaveckých naději ČSR v Pardubicích. Za účasti svého trenéra Ing. Jaroslava Vonky se umístila v disciplíně 100m prsa na 9. místě. 2.9.1984 plavecký oddíl pořádá 1. ročník VC Kuřimi. Hlavní ceny byly vyhlášeny v disciplíně 50m prsa 10-ti letého žactva. Závodů se účastní přední oddíly z Moravy (RH Brno, Metra Blansko, Minerva Boskovice, Spartak Třebíč ).
15.června 1985 se za účasti kuřimských plavců, koná Pohár plaveckých nadějí ČSR. Na závody se probojoval Marek Novohradský, Pavel Bureš a Jitka Valachová (všichni 1975). Za zmínku stojí 7. místo Marka na 100m volný způsob. V srpnu 1985 byl plavecký oddíl na soustředění ve Vrbně pod Praděděm, pod vedením p. Zoufalého . 31.8. 1985 se koná 2.ročník VC Kuřimi za účasti jedné z nejlepších plavkyně české republiky Hany Černé.
29 – 30.3.1986 zvítězila Jana Kolaříková na mezinárodních závodech v Praze. V kraulových disciplínách Jana patří k naprosté špičce ve své věkové kategorii. V témže roce se stává držitelkou nového českého rekordu 10ti letého žactva na 50m volný způsob v čase 0:31,2. Opět se kuřimští plavci účastní mistrovství ČSR, tentokrát s medailovým umístěním Jany, a to 1.místo na 50m volný způsob a 2.místo na 200m polohový závod. 24-24.1.1987 probíhá 19. zimní dorostenecký přebor ČSR v Brně za účasti našich dvou svěřenců Lenky Kopřivové v disciplíně 100m volný způsob a Petra Haška na 100m prsa. 1.6.1987 uspořádal plavecký oddíl veřejný závod Plave celá rodina. Jednalo se o štafetový závod 3-,4- a 5-ti členných rodin, s podmínkou účasti minimálně dvou generací. 1.7.1987 zvítězilo ženské družstvo Kuřimi ve složení (Lenka Balatková, Jana Kolařiková, Jana Vavrušová, Romana Ficová, Marcela Hanáková ) v krajském přeboru družstev. 5-7.6.1987 se účastní Lenka Kopřivová dorosteneckého mistrovství ČSR v Plzni. Na jarním mistrovství ČSR plaveckých nadějí v Jablonci nad Nisou Radek Parnica získává 2 x 1. místo ( 100m a 200m polohový závod. ), Jana Kolaříková 4 x 1. místo (50m,100m, 200m a 800m volný způsob ). 22.11.1987 zaplava Jana Kolaříková rekord ČSR 11-ti letého žactva na trati 100m volný způsob v čase 1:04,6. Už i tak velmi úspěšnou sezónu zakončil Radek Parnica účastí na zimním Poháru plavecký nadějí ČSR 10-ti letých v Příbrami. Radek vyplaval 5 x 1.místo (50m a 100m Znak, 200m a 800m volný způsob,200m pol.z.) a 1 x 2.místo na 100m motýl. K tomu všemu na trati 50m a 100m znak zaplaval nejlepší výkony 10-ti letých.

Rok 1988 je ve znamení řady změn. Plavecký oddíl začíná mít finanční nesnáze, po neshodách s vedením TJ TOS Kuřim odchází hlavní trenér Františka Zoufalý. Jeho odchodem se rozpadá úspěšné družstvo žen. Na pozici hlavního trenéra nastupuje Naďa Hemberová. Tou dobou je náš klub pravidelným „dodavatelem“ plavců do RH Brno a na Sportovní školu v Brně, kam dříve odešli Lenka Kopřivová, Marek Novohradský, Petr Hašek a nově také Jana Kolařiková a Radek Parnice. Na místa úspěšné generace se tlačí mladí plavci, jejichž základ je tvořen tréninkovou skupinou Jana Parnice. Svými výkony na sebe začala výrazně upozorňovat Radka Nechmačová, ale i dalším plavcům se daří získávat skvělé úspěchy na významných závodech. Plavecký oddíl spolupořádá společně s městem Kuřim Štafetový závod měst na 1000x100 metrů. Závodu se účastní nejen naši plavci, ale také žáci kuřimských škol, zaměstnanci TOS Kuřim, vojáci a široká veřejnost. Město Kuřim obsadilo 3. místo v kategorii měst do 10.000 obyvatel .
Období roku 1989-1990 je ve znamení velkých finančních problémů. Vedení oddílu vede složitá jednání se zástupci TJ TOS Kuřim, MV a TOS Kuřim. Dovolím si citovat ze zápisu: „To, co se v jiných oddílech TJ bere jako samozřejmé /např. že hráči fasují kopačky, teplákovky, míče a další/, musí si členové plaveckého oddílu kupovat sami a ještě si platit oddílové příspěvky na pronájmy bazénu“ . Přes tyto potíže se však plavci nadále poctivě trénují a dosahují výborných výsledků. Na přebory mládeže se podaří probojovat rekordnímu počtu plavců, jmenovitě Jana Pěčková, Iva Hemberová, Lenka Jakubcová a Radkové Veselský a Švaňhal. Radka Nechmačová získává titul MČR na 400 metrů volný způsob, k tomu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Radek Švaňhal a Radek Veselský se stávají přeborníky Moravy na 100 metrů prsa a 100 metrů znak. Podzim roku 1989 nám přináší řadu nového, pro činnosti oddílu ne příliš pozitivního. Finanční problémy začínají být větší než v letech minulých. V polovině roku 1990 musel oddíl snížit počet tréninkových jednotek o 50% , důvodem byl enormní růst cen za pronájmy. I přesto plavci z tréninkové skupiny Jana Parnice dosahují skvělé výkony na přeborech ČR. Jednalo se o Janu Pěčkovou, Tomáše Parnice, Radka a Roberta Veselského, Radka Švaňhala, Vladimíra Žáka. Následně většina těchto plavců odchází do Komety Brno. Podmínky v klubu jim neumožňovaly se připravovat dle potřeb. Na podzim 1990 odchází z funkce dlouholetý předseda ing. Vladimír Pavlíček. Na místo předsedy je zvolen Karel Švaňhal. Kolektiv trenérů je doplněn o odchovance klubu Janu Vavrušovou a Marcelu Hanákovou. K trenérské činnosti se po delší odmlce vrací Maruška Parnicová. Objevují se další plavci, kterým se daří prosazovat na závodech krajského formátu. Jedná se o Pokornou Zdenu, Ivu Švaňhalovou, Lukáše Kašparce, Martina Lišku, Vacka Jiřího, Markétu Košuličovou. Na velmi dlouhou dobu se jedná o poslední generaci plavců, která se prosazuje na krajských přeborech.

závody Blučinaocenění nejlepších placů Kuřimi František Zoufalýsoustředění na voděVánoční kaprIng. ladislav Pavlíčektrénink na rybníku v Moravských KninicíchVC Kuřimitrénink v BlanskuJan Parnice s týmem

1992 – 2009 Boj o přežití

Zásadní událost tohoto období se stala v roce 1991, kdy zastupitelstvo města Kuřim pronajalo bazén skupině podnikatelů, která zdražila pronájmy na takovou cenu, že muselo dojít k dalšímu snížení tréninků, tentokrát už pouze na dva týdně. Pro závodní plavání to byl na dlouhou dobu konec, klub fungoval jen částečně. Činnost oddílu se zaměřila na základní a zdokonalovací (kondiční)plavání, částečně také závodní, ale s ohledem na množství tréninkových jednotek se plavci účastnili pouze oblastních závodů. Přestává se zaměřovat na plavání pro školky a školy, které nově zajišťuje soukromá škola Nadi Hemberové. Bohužel toto ještě nebylo vše, cena pronájmů rostla závratnou rychlostí i nadále. Výkonný výbor se snažil tuto situaci řešit, žádal o pomoc radní města, marně, pomocná ruka nepřišla.

V roce 1992 musel stávající předseda Karel Švaňhal ukončit činnost plaveckého oddílu z finančních důvodů na jeden a půl roku, oddíl se rozpadl. Rozpuštění vedlo k odlivu nejen mnoha plavců, ale také řady zkušených trenérů. Krátce poté došlo k úplnému uzavření bazénu. Během velmi krátké doby vznikly na bazénu velké škody, došlo k rozkradení majetku, ale co víc, došlo i ke značným škodám na technice, zvláště na zatahovací střeše, která společně s posuvným dnem byla naprosto unikátní záležitostí nejen v Československu.

Činnost plaveckého oddílu TJ TOS Kuřim byla znovu obnovena na podzim 1994, a to zejména zásluhou Ing. Ondřeje Žáka a Karla Švaňhala.

V létě roku 1995 bylo založeno občanské sdružení Plavecký klub Kuřim. Zakládajícími členy byli Ing. Jiří Jakubec, Ing. Alexandra Smíšková a Karel Švaňhal. Plavecký klub se snažil navázat na tradici kuřimského plavání. Dne 21. 11. 1995 byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR a Českém svazu plaveckých sportů. V roce 1995 končí ve funkci předsedy klubu Karel Švaňhal, předsednictví se ujímá Ing. Alexandra Smíšková. V období od roku 1995 - 2009 se postupně ujali předsednictví Ing. Alexandra Smíšková, Mgr. Markéta Trefilová a Michal Mikuš. Bohužel z tohoto období není dochováno mnoho materiálu. Činnost klubu je zaměřena na nejmenší plavce, dále na kondiční plavání. Příležitostně klub vyjíždí na závody, nejčastěji se jedná o závody v Hodoníně, s kterým má klub nadstandardní vztahy, dále se jedná o závody v Blansku a Brně. Klub i nadále pořádá Velkou cenu města Kuřim. Činnost klubu je možná především díky dlouhodobé finanční podpoře zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže z Fondu na podporu sportovní činnosti města Kuřim. Klub trénuje pravidelně 2x týdně, vždy v úterý a čtvrtek.

Koncem června roku 2009 byla činnost klubu opět přerušena. Důvodem byla přestavba plaveckého areálu na wellness. S rozsahem přestavby klub nesouhlasil, požadoval zachování bazénu pro plavání v původní velikosti, dále zachování galerie a oddělených šaten pro malý bazén. Žádný z našich požadavků nebyl vyslyšen, naopak, veškeré kroky byly vedeny v duchu likvidace už i tak skomírajícího, závodního plavání. Klub zvažoval možnost trénování na jiném bazénu. Opět následoval odliv řady plavců do brněnských klubů. Obnovení aktivit klubu bylo plánováno na říjen 2010.

2010-2021 Ze dna opět na vrchol

Po více než roční pauze byla 12. 10. 2010 opět obnovena činnost klubu. Trenérský tým byl tvořen z řad bývalých plavců v čele s Jirkou Vonešem. Dále tým tvořili Mgr. Markéta Trefilová, Iva Smíšková, Ing. Alexandra Smíšková, Iva Šťastná, Ing. Jan Nováček a Radek Švaňhal. Předsednictví v klubu se ujímá Jiří Voneš, hlavním oddílovým trenérem byl jmenován Ing. Jan Nováček. Klub začal opět pořádat Vánočního kapra, nadále se pořádá VC Kuřimi v plavání, která je nejdéle pořádanou sportovní akcí pro mládež v Kuřimi.
O plavání v klubu byl obrovský zájem. Klub opět vytvořil systém tréninků. Dvakrát týdně probíhaly lekce kondičního (zdokonalovacího) plavání a základního plavání (nejmenší plavci). Tréninky byly vedeny bez důrazu na výkonnost, ale na všeobecný pohybový rozvoj, vše formou her. S ohledem na velký zájem o závodní plavání byl znovu obnoven systém rozdělení do tréninkových skupin, dle věkových kategorií. Společně se připravovali plavci kategorie dorostu a staršího žactva, pod vedením Ing. Jana Nováčka, dále družstvo mladšího žactva, jehož vedení se ujal Radek Švaňhal a družstva přípravky, které vedla Ing. Alexandra Smíšková. U závodních skupin došlo k navýšení tréninkových jednotek dle věkových kategorií. Poctivá práce se začala vyplácet. Na oblastních závodech se dařilo získávat první úspěchy skupině nejstarších plavců, především zásluhou Elišky Novákové, Natálie Kovaříkové, Kristýny Kocmanové, Moniky Skoumalové, Matěje Hlaváče a Marcela Smetany. Součástí přípravy se opět stala suchá příprava, pravidelně se naši sportovci běžecké ligy, triatlonových závodů. Rostoucí úroveň klubu se začala projevovat také na krajské úrovni, kde se podařilo získat několik velmi nadějných umístění. Tyto výsledky byly předzvěstí, že bychom opět mohli naše plavce vidět na vrcholných závodech, pořádané ČSPS, především Poháry Moravy a Mistrovství ČR. Po velmi dlouhé době, se v roce 2013, podařilo nominovat kuřimským plavcům na Pohár Moravy mladšího žactva. Jednalo se o Annu Justovou, Anežku Machotovou, Jana Jaskulky, Adama Petrů a Tomáše Masaryka. Bylo jasné, že systém nastavení klubu je správný. Klub se začal více věnovat vzdělávání trenérů, pravidelně se účastní seminářů, všichni trenéři jsou držiteli trenérské licence Českého plaveckého svazu (ČSPS). Daří se rozšiřovat trenérské řady o bývalé plavce.

V roce 2014 ukončil činnost v klubu hlavní trenér Ing. Jan Nováček, na jeho pozici byl zvolen Radek Švaňhal. S ohledem na stále rostoucí zájem o plavání, klub rozšířil tréninky na 4 dny v týdnu. Netrvalo dlouho a klub zaznamenal medailové úspěchy z Poháru Moravy, 7.6.2014, na letním poháru, získala Aneta Weinlichová 2x2 místo na 50m a 100m prsa, k tomu přidala 3. místo na 200m polohový závod. Aneta následně získala ocenění Talent roku v anketě Sportovec města Kuřim. O půl roku později získal Jan Odehnal bronzovou medaili ze Zimního poháru mládeže, zisk stejného cenného kovu zaznamenala také štafeta chlapců na 4x50m polohový závod (složení štafety: Václav Just, Jan Petrů, Jakub Myslivec a Jan Odehnal). Od tohoto roku klub pravidelně vozí medaile z vrcholných, převážně pohárových závodů. Nedílnou součástí přípravy závodních plavců se stává letní a zimní soustředění. Zástupci klubu vedou jednání se zástupci města Kuřim a Wellness Kuřim o neutěšeném stavu na bazénu, především se jedná o kvalitu vzduchu a nedostačující kapacitu. Projevili jsme zájem o kapacitu v dopoledních časech, aby klub mohl opět zajišťovat plavání pro školky a školy. Vedení Wellness Kuřim upřednostňuje komerční sféru.

Velmi výrazně se začíná prosazovat generace plavců, která prošla klubovou výchovou od základního plavání (malý bazén). 10.12.2016 se stal dvounásobným mistrem Moravy na 100m prsa a 50m motýl Jakub Odehnal. Další cenné kovy přidali Eliška Konečná, Vanda Přichystalová, Radka Mašková. O rok později se podařil husarský kousek Adamovi Švaňhalovi, který se stal 5-ti násobným mistrem Moravy. K Adamovi se přidali i další plavci z tréninkové skupiny Ellen Maršíková, Vanda Přichystalová, Anna Švehlová a Jan Šťastný. Jakub Odehnal se stal dvounásobným mistrem Moravy na 100m a 200m prsa. Štafeta dívek ve složení Ellen Maršíková, Radka Mašková, Vanda Přichystalová a Anna Švehlová získává 4 x stříbrnou medaili ve štafetách na 4x50m volný způsob a 4x50m polohový závod. Klub získal celkem 30 cenných kovů z vrcholných závodů. Jednalo se o historicky nejúspěšnější sezónu klubu. Klub se plnohodnotně zařadil mezi úspěšně kluby nejen na Jižní Moravě. Trenérský tým doplnila zkušená trenérka Lena Korcinová, která se ujímá vedení skupiny dorostu a staršího žactva. Špičkových výkonů dosahuje František Švehla, který se společně s tréninkovými kolegy Adamem Petrů, Anežkou Machotovou, Pavlou Trnčákovou účastní závodů Českého poháru dospělých. S ohledem na tréninkové možnosti František po sezóně přestupuje do Komety Brno. Bohužel, plně se projevuje chybné rozhodnutí o zmenšení bazénu, kapacita je nedostačující, nejstarší plavci trénují v pozdních hodinách. Velmi dobře probíhá výcvik nejmenších plavců na malém bazénu, tým trenérek doplňuje Jana Orlovská a Lenka Rašková. Nově klub začal pořádat Mikulášský víceboj, s ohledem na vysokou cenu za pronájem se závody pořádají ve všední den, za přítomnosti veřejnosti. Velké ceny Kuřimi se účastnilo celkem 13 týmů nejen z Jižní Moravy. Bohužel klub opakovaně naráží na nedostačující podmínky pro pořádání plaveckých závodů (vysoká cena pronájmu, nedostatečné prostory pro plavce, pro fanoušky).
Stále jsme čekali na zlomení dalšího milníku a to zisku cenného kovu z Mistrovství České republiky. Tento milník jsme překonali zásluhou Vandy Přichystalové na Letním MČR 30.6.2018. Vanda vybojovala 3.místo na 100m prsa. Ve stejném roce, na Zimním Mistrovství ČR, Vanda získala 2x3.místo na 100m a 200m prsa. Fantasticky se blýskla Radka Mašková na 100m polohový závod, kdy doplavala pro stříbrnou medaili. Štafeta dívek ročník 2006, ve složení Ellen Maršíková, Radka Mašková, Vanda Přichystalová a Anna Švehlová za celou sezónu nepoznala chuť porážky a stala se 4. násobnými mistryněmi ČR. Ve stejném roce zazářila Alexandra Mašková na Poháru 10-ti letýho žactva, kde vybojovala 3 x titul přebornice Moravy na 50m a 400m volný způsob, k tomu přidala dalších 5 cenných kovů. Už tradičně skvělých výkonů dosáhla dvojice chlapců ročník 2007, Adam Švaňhal a Jan Šťastný, kdy Adam vyplaval 9 cenných kovů a Honza 4. Na malém bazénu byly vytvořeny 4 tréninkové bloky, všechny jsou kapacitně vytížené. Nově jsme založili dvě přípravky – mladší a starší, tréninku se ujala Monika Podlucká s Eliškou Novákovou. Mladší žáci se připravují pod vedením trenérky Ivy Šťastné, starší žáky a dorost vede trenérská dvojice Radek Švaňhal a Marek Novohradský. Opět rekordní zájem byl o kondiční plavání (zdokonalovací). Tréninkové skupiny jsou rozděleny dle výkonnosti, tréninky vedou Natálie Kovaříková, Lenka Rašková, Jan Šťastný a Jiří Voneš. Tým trenérek na malém bazénu opouští zkušená trenérka Iva Kučerová, na její místo přichází Denisa Koppiová a Anna Justová. S ohledem na zkvalitnění přípravy nejstarší, závodní plavci začali trénovat na dlouhém bazénu v Brně Za Lužánkama.
Na začátku sezóny přichází z nedalekého ASK Blansko trenérka Iveta Reková a ujímá se vedení družstva mladších žáků . Na Poháru Moravy se prosazují svěřenci trenérky Ivy Šťastné, Sabina Toužínová se stala mistryní Moravy na 50m volný způsob, k tomu přidala dalších 5 cenných kovů. Dalším přeborníkem Moravy se stala Klára Novohradská na 100m motýlek. O zisk dalších cenných kovů se postarala Klára Podrazilová. Mixová štafeta ročník 2009, ve složení Karolína Novohradská, Sabina Toužínová, Oliver Krapka a Richard Zaoral doplavala 2. na Letním Poháru Moravy. V kategorii o rok starších plavců si tradičně dobře vedla Alexandra Mašková, své přední kraulové postavení potvrdila 1.místem na 800m volný způsob, k tomu přidala další 4 medaile. Velmi dobře se vedlo Barboře Podlucké, která získala 3. místo na 200m znak. Na Mistrovství ČR se blýsknula dvojice plavců ročník 2007. Jan Šťastný doplaval 2x3. na 200m volný způsob a 200metrů prsa. Jeho tréninkový kolega Adam Švaňhal dokonce 4x3 na 100m a 200m znak, 100m a 400m polohový závod. Dvounásobnými mistryněmi ČR na 4x50m polohový závod se stala štafeta dívek, ve složení Ellen Maršíková, Radka Mašková, Vanda Přichystalová a Anna Švehlována , k tomu přidaly holky dvě stříbrné medaile ve štafetě na 4x50m volný způsob.
Vrcholem roku 2019 byla Letní olympiáda dětí a mládeže. Do výběru Jižní Moravy se podařilo probojovat pětici kuřimských plavců a společně s Kometou Brno jsme měli nejvíce zástupců ve výběru. Do trenérského týmu byl nominován i kuřimský trenér Radek Švaňhal. Na LOD nás reprezentovali Radka Mašková, Vanda Přichystalová, Anna Švehlová, Jan Šťastný a Adam Švaňhal. Naši plavci byli součástí vítězného, jihomoravského týmu v plavecké soutěži, který výrazně pomohl ke stříbrné medaili našeho kraje v celkovém hodnocení. K zisku cenného kovu chybělo našim plavcům velmi málo, nicméně většinu startů jsme proměnili k postupu do finále, což přineslo potřebné body. Anna Švehlová byla součástí vítězných štafet dívek. Ve stejném roce se podařilo nominovat Radce Maškové, Vandě Přichystalové a Anně Švehlové do Sportovního centra mládeže (SCM). Poprvé v historii máme zastoupení na všech věkových kategoriích na vrcholných závodech (Pohár Moravy 10-ti letých, 11-ti letých; Mistrovství ČR 12-ti letých,13-ti letých a 14-ti letých) . Pravidelně se náš klub představuje na závodech po celé České republice. Klub organizuje plavecké soustředění v Liberci a Blansku.

S ohledem na nedostačující kapacitu bazénu klub v roce 2020 začal trénovat také na nedalekém bazénu v Brně na Družstevní. Zároveň vytvořil tréninkovou skupinu dorostu, společně s kluby PŠ Rybka a SVČ Boskovice. 22.1.2020 se podařilo družstvu žen probojovat do semifinále MČR družstev. Družstvo ve složení Anežka Machotová, Ellen Maršíková, Radka Mašková, Alexandra Mašková, Barbora Podlucká, Alexandra Pokorná, Vanda Přichystalová , Anna Švehlová a Eliška Zadáková patřila věkem k nejmladším, i přesto zanechalo velmi dobrý dojem. V červnu město Kuřim hosti plavecké soustředění Sportovního centra mládeže (CSM) Jihomoravského kraje. Mimo vnitřního a venkovního bazénu soustředění proběhlo Městské sportovní hale a na atletickém stadiónu. Zimní stadiónu Kuřim zajistil ubytování a stravu. Vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Náhradou za zrušené MČR Český plavecký svaz organizoval Corona cup, závody, které byly určené pouze pro nejlepší plavce, dle věkových kategorií hostil „svatostánek“ českého plavání Praha – Podolí. Počtem nominovaných jsme patřili mezi kluby s největším zastoupením. Nejlépe se vedlo Honzovi Šťastnému, Matějovi Měšťanovi a Radce Mašková. Příprava v průběhu roku je zásadně omezena pandemickou situací v zemi. Velkou část sezóny jsou bazény uzavřené, klub organizuje alespoň tréninky „na suchu“ nebo on-line tréninky. V říjnu 2020 se podařilo zorganizovat soustředění ve Vídni, kde měla alespoň část plavců možnost se připravovat ve vodě. V době Corona krize klub spojil své síly se spřáteleným Atletickým klubem Kuřim a nově založeným hokejovým klubem HC Mystery Kuřim. Vytvořili jsme několik společných, sportovních výzev na podporu sportu v Kuřimi během období, kdy je organizovaný, amatérský sport zakázán.

© Copyright 2013 Plavecký klub Kuřim

Created by Vones.org | Design by ŠM